51870c4855e693d433a18e2af2e81cfc

איך המוח הימני חושב אחרת מהשמאלי?
ומה המשמעות של זה לחיים שלך?

צפו באחד הסירטונים המרתקים שיש בנושא:

nlp -מכללת קגן KGN © כל הזכויות שמורות